School-food обладнання для шкільних харчоблоків

1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

Сайт – персональний сайт Компанії S-Prof, розташований в мережі Інтернет за адресою: https://school-food.com.ua/

Адміністрація сайту info@school-food.com.ua

Користувач – фізична або юридична особа, яка розмістила свою особисту інформацію через Форму зворотного звʼязку на сайті з подальшою метою передачі даних Адміністрації Сайту.

Форма зворотного звʼязку – це спеціальна форма, де Користувач розміщує свою особисту інформацію з метою передачі даних Адміністрації Сайту.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Дана Політика конфіденційності є офіційним нормативним документом Адміністрації Сайту і визначає порядок обробки і захисту інформації про фізичних і юридичних осіб, які використовують Форму зворотного звʼязку на Сайті.

2.2. Метою цієї Політики конфіденційності є забезпечення належного захисту інформації про Користувача, в тому числі його персональних даних від несанкціонованого доступу та розголошення.

2.3. Відносини, повʼязані зі збором, зберіганням, поширенням і захистом інформації про користувачів, регулюються цією Політикою конфіденційності та чинним законодавством України.

2.4. Чинна редакція Політики конфіденційності є публічним документом, розробленим Адміністрацією Сайту і доступна будь-якому Користувачеві інтернету при переході за гіпертекстовим посиланням «Політика конфіденційності».

2.5. Адміністрація Сайту має право вносити зміни в дану Політику конфіденційності.

2.6. При внесенні змін в Політику конфіденційності Адміністрація Сайту повідомляє про це Користувача шляхом розміщення нової редакції Політики конфіденційності на Сайті https://school-food.com.ua/

2.7. При розміщенні нової редакції Політики конфіденційності на Сайті попередня редакція зберігається в архіві документації Адміністрації Сайту.

2.8. Використовуючи Форму зворотного звʼязку, Користувач погоджується з умовами цієї Політики конфіденційності.

2.9. Адміністрація Сайту не перевіряє достовірність отриманої (зібраної) інформації про Користувача.

3. УМОВИ ТА ЦІЛІ ЗБОРУ ТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧЕМ

3.1. Персональні дані Користувача, такі як: імʼя, прізвище, по батькові, електронна пошта, телефон, скайп і т.д., передаються Користувачем Адміністрації Сайту за згодою Користувача.

3.2. Передача персональних даних Користувачем Адміністрації сайту через Форму зворотного звʼязку означає згоду Користувача на передачу його персональних даних.

3.3. Адміністрація Сайту обробляє інформацію про Користувача, в тому числі його персональні дані, такі як: імʼя, прізвище, по батькові, електронна пошта, телефон, і т.д., а також додаткову інформацію про Користувача, надану ним на його запит: організацію, місто, посаду і т.д. з метою виконання зобов’язань перед Користувачем Сайту.

3.4. Обробка персональних даних здійснюється на основі принципів:

а) законності цілей і методів обробки персональних даних і добросовісності:

б) відповідність цілей обробки персональних даних цілям, заздалегідь визначеним і заявленим при зборі персональних даних;

в) відповідність обсягу та характеру оброблюваних персональних даних способам обробки персональних даних та цілям обробки персональних даних;

г) неприпустимість обʼєднання баз даних, що містять персональні дані, створених для несумісних цілей.

3.5. Адміністрація Сайту обробляє персональні дані Користувача з його згоди з метою надання консультацій / продажу товарів, запропонованих на Сайті.

4. ЗБЕРІГАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Персональні дані Користувача зберігаються виключно на електронних носіях і використовуються виключно з метою, зазначеною в пункті 3 цієї Політики конфіденційності.

5. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

5.1. Персональні дані Користувача не передаються третім особам, за винятком випадків, прямо передбачених цією Політикою конфіденційності.

5.2. Надання персональних даних Користувача на вимогу державних органів, органів місцевого самоврядування здійснюється в порядку, встановленому законодавством України.

6. СТРОКИ ЗБЕРІГАННЯ ТА ЗНИЩЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

6.1. Персональні дані Користувача зберігаються на електронному носії сайту безстроково.

6.2. Персональні дані Користувача знищуються за запитом користувача на підставі його запиту, або з ініціативи Адміністратора сайту без пояснення причин шляхом видалення інформації, розміщеної Адміністрацією сайту.

7. ПРАВА ТА ОБОВʼЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ

Користувачі мають право на підставі запиту отримувати від Адміністрації Сайту інформацію щодо обробки його персональних даних.

8. ЗАХОДИ ЩОДО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧІВ

Адміністратор Сайту вживає технічних та організаційно-правових заходів для забезпечення захисту персональних даних Користувача від несанкціонованого або випадкового доступу до них, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій

9. ЗАПИТИ КОРИСТУВАЧІВ

9.1. Користувач має право направляти Адміністрації сайту свої запити, в тому числі щодо використання / видалення його персональних даних, передбачених п. 3 цієї Політики конфіденційності, в письмовій формі за адресою, вказаною в п. 1.

9.2. Запит, відправлений Користувачем, повинен містити наступну інформацію: для фізичної особи:

– номер основного документа, що посвідчує особу Користувача або його представника;

– відомості про дату видачі зазначеного документа та органу, що його видав;

– дата реєстрації через Форму зворотного звʼязку;

– текст запиту у довільній формі;

– підпис Користувача або його представника.

для юридичної особи:

– запит у довільній формі на фірмовому бланку;

– дата реєстрації через Форму зворотного звʼязку;

– запит повинен бути підписаний уповноваженою особою з додатком документів, що підтверджують повноваження особи.

9.3. Адміністрація Сайту зобовʼязується розглянути і направити відповідь на запит Користувача протягом 30 днів з моменту отримання запиту.

9.4. Вся кореспонденція, що надходить Адміністрацією від Користувача (звернення в письмовій/електронній формі), відноситься до інформації обмеженого доступу і не підлягає розголошенню без письмової згоди Користувача. Персональні дані та інша інформація про Користувача, який направив запит, не можуть бути використані без спеціальної згоди Користувача за винятком відповіді на тему отриманого запиту або у випадках, прямо передбачених законом.